Argitalpenak

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailak sustatu eta Europako Gizarte Funtsak batera finantzatutako ekimen baten bidez, Cidec-ek Lan Koadernoak argitaratzen ditu, ezagutza, berrikuntza eta jokabide egokiak hiru eremutan hedatzeko: enplegua, trebakuntza eta gaitasun profesionalak.
Orain arte, 44 Lan Koaderno argitaratu dira guztira.
 • Zahartze aktiboa: Aukerak eta Estrategiak.
  44 zenb.
 • Segurtasun malgua eta ingurune soziolaboralak. EAEren aukerak.
  43 zenb.
 • Urritasuna eta Lan Merkatua: EAEko egoera.
  42 zenb.
 • Lanpostuan ikasteko gida.
  41 zenb.
 • Enplegu-hobi berriak XXI. mendean.
  40 zenb.
 • Hirugarren sektorea: ikuspegi kuantitatibo eta kualitatiboa
  39 zenb.
 • Bilakaera demografikoa eta migrazio-fluxuak: horien eragina lan-merkatuan
  38 zenb.
 • Enpleguan gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna ezartzeko orientabideak
  37 zenb.
 • Bizitzan zehar ikastea.
  36 zenb.
 • Erakundeetan zeharkako gaitasunak kudeatzeko gida
  35 zenb.
 • Ezagutzaren kultura eraikitzea pertsona eta erakundeetan
  34 zenb.
 • Informazio- eta komunikazio-teknologia berriak versus enplegua sortzea
 • 33 zenb.
 • Lanaldiaren berrantolaketa. Neurriak eta ondorioak.
  32 zenb.
 • Ezagutzaren eta kapital intelektualaren kudeaketa
  31 zenb.
 • Giza kapitala balioztatzea: funtsezko erronka ezagutzaren Gizartean
  30 zenb.

Zatoz gurekin

Argitalpenak